Home>suprema-lex (Page 4)

Prawo czy miłosierdzie, gdy wierni pytają “jak unieważnić małżeństwo?”

13 maja 2016 r. na Uniwersytecie Studiów w Palermo odbędzie się niezwykle interesujące sympozjum naukowe: „Rodzina pomiędzy miłosierdziem a prawem: rozwiązania i implikacje reformy kanonicznego procesu małżeńskiego” (La famiglia tra misericordia e diritto: snodi e implicazioni della riforma del processo matrimoniale canonico), poświecone niedawno ogłoszonej …

Tylko dla ambitnych kanonistów

Ambitni prawnicy-kanoniści, poważnie traktujących swoją pracę i klientów, powinni zainteresować się materią naukowo-praktyczną odbywającego się w maju b.r., w dwóch analogicznych cyklach, Kursu kanoniczno-pastoralnego co do nowych procedur nieważności małżeństwa (Corso di aggiornamento canonico pastorale sulle nuove procedure di nullità matrimoniale), na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim …

Czy Papież dopuścił rozwodników do Komunii Św.?

8 kwietnia w Watykanie papież Franciszek zaprezentował dokument podsumowujący zakończony Synod o Rodzinie („Amoris laetitia”). Obrady Synodu budziły przez ostatnie dwa lata palące dyskusje, szczególnie w kwestii ewentualnych zmian w prawie kościelnym dotyczącym zawierania małżeństw, a szczególnie wprowadzenia ewentualnych „rozwodów kościelnych” na wzór rozwodów cywilnych, …