Procesy małżeńskie

I. Pełen zakres spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądzie kościelnym potocznie zwany jako rozwód kościelny, także w ramach wprowadzonego niedawno przez papieża Franciszka procesu skróconego przed biskupem:

 • konsultacja w zakresie określenia ewentualnej przyczyny nieważności małżeństwa
 • ustalenie właściwości sądu
 • sporządzenie skargi powodowej
 • rekurs przeciwko
 • odrzuceniu skargi powodowej
 • odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową
 • pomoc we właściwym doborze materiału dowodowego
 • uwagi strony po publikacji akt sprawy
 • odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 • sporządzenie apelacji do trybunału wyższej instancji (włącznie z Rotą Rzymską)
 • sporządzenie skargi o nieważność wyroku
 • prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy po dwóch zgodnych wyrokach
 • prośba o zdjęcie klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa
  oraz pomoc w sporządzaniu wszelkich innych pism procesowych

II. Pełen zakres spraw o uzyskanie dyspensy od małżeństwa niedopełnionego.

III. Pełen zakres spraw o rozwiązanie małżeństwa na korzyść wiary (małżeństwa zawarte przez osoby nieochrzczone oraz przez katolików z osobami nieochrzczonymi).

Dane firmy

Suprema-Lex Bartosz Nowakowski
ul. Stefana Dembego, nr 18a, lok. 6
02-796 Warszawa
NIP 6981576428

Copyright ©2021 Suprema Lex Bartosz Nowakowski |
Polityka prywatności

Copyright ©2021 Suprema Lex Bartosz Nowakowski | Polityka prywatności

Realizacja: wolnystrzelec.it

Scroll to Top
Otwórz czat
Witaj! Szybkie pytanie? Możesz napisać tutaj.