Szukasz dobrych, merytorycznych, rzetelnych opracowań o procesach małżeńskich – oto one!

Gdy 8 września 2015 r. w samo południe została podana informacja, że papież Franciszek, mocą dwóch dokumentów: „Mitis Iudex Dominus Iesus” oraz „Mitis et misericors Iesus” reformuje proces małżeński, świat kanonistyki najpierw zamarł, aby po chwili ruszyć lawiną pytań i poszukiwań. Owszem, od dawna w Kościele żywa była dyskusja nad sytuacją osób żyjących w związkach niesakramentalnych, wielu miało także świadomość intensywnych prac prowadzonych przez Komisję specjalną, powołaną 27 sierpnia 2014 r. przez papieża Franciszka dla przygotowania reformy kanonicznego procesu małżeńskiego. Tym niemniej ogłoszenie motu proprio było zaskoczeniem, tak co do samego faktu jego publikacji, jak również co do treści. Wszak otwarcie trzeba powiedzieć, że przeprowadzona reforma nie jest kosmetyczną zmianą, ale prawdziwym trzęsieniem ziemi. Wprawdzie sam papież kilkakrotnie w wydanych dokumentach podkreśla i przypomina konieczność poszanowania zasady nierozerwalności małżeństwa oraz ochrony prawdy świętego węzła, tym niemniej owego 8 września 2015 r. ruszyła prawdziwa lawina domysłów, komentarzy, oczekiwań i żądań. Przed praktykami prawa procesowego stanęło nie lada zadanie, gdyż vacatio legis to zaledwie 3 miesiące, podczas których należało dobrze poznać i nauczyć się aplikować nowe zasady. Przed doktryną zadanie równie trudne ponieważ bardzo szybko okazało się, jak wiele kwestii pozostaje niejasnych, jakby niedopowiedzianych, niezrozumiałych, wołających wręcz o pilne interpretacje. Od początku trzeba było zmierzyć się z medialnymi, czasem absurdalnymi doniesieniami, które niestety do wiernych docierają szybciej i łatwiej, niż źródła lub ich kompetentne interpretacje. A wierni potrzebują tej wiedzy, gdyż sprawy prowadzone przez nich w sądach kościelnych są dla nich często sprawami „życia i śmierci”.

          Kilkumiesięczny zaledwie okres obowiązywania motu proprio nie uprawniał do dania odpowiedzi na wszystkie pytania. Tym niemniej czas ten pozwolił na dostrzeżenie tego, co sprawia największe trudności oraz umożliwił próbę łączenia nowych zasad z kanonami nadal obowiązującymi. W taki sposób przed rokiem pani prof. Urszula Nowicka wydała publikację zatytułowaną „Proces o nieważność małżeństwa po Mitis Iudex Dominus Iesus w pytaniach i odpowiedziach”, która została entuzjastycznie odebrana zarówno ze pracowników sądowych jak i adwokatów. Niemniej ponad roczny okres czasu, który upłynął od pierwszego wydania, pozwolił na gruntowne zweryfikowanie treści i praktycznego zastosowania wydanej pozycji. Napływające liczne głosy ze strony środowiska kanonistów oraz nowe faktyczne sytuacje prawne stały się inspiracją do weryfikacji oraz obszernego uzupełnienia i poszerzenia zagadnień ujętych w pozycji z 2016 r. Tym samym około 70% omówionych zagadnień pierwszego wydania została uzupełniona i poszerzona. Włączono 25% zupełnie nowych treści, zwiększając liczbę poruszonych kwestii ze 100 do 125. Analogicznie o ponad 40 pozycji został uzupełniony, zamieszczony na końcu książki, wykaz opracowań i komentarzy dotyczących MIDI (ujęte zostały w nim nowe pozycje, które ukazały się w ostatnim roku). Jeszcze w ostatnich dniach roku 2017, mając praktycznie złamaną pozycję, Autorzy – jakby rzutem na taśmę – zweryfikowali kilka nowych sytuacji faktycznych z poziomu spraw toczonych apud Rota Romana. W związku z obszernym poszerzeniem opracowanych treści oraz wprowadzeniem nowych zagadnień, koniecznością stała się także zmiana tytułu: „Od skargi powodowej do decyzji Roty Rzymskiej. Proces o nieważność małżeństwa po Mitis Iudex w pytaniach i odpowiedziach” oraz włączenie się w prace nad niniejszą pozycją Kancelarii Suprema-Lex w osobie kanonisty prof. Bartosza Nowakowskiego.
          Oddajemy zatem do Państwa dyspozycji – można rzec – jeszcze „gorącą”, bo co dopiero zdjętą z taśmy drukarskiej książkę, która – mamy taką nadzieję – będzie służyła pomocą zarówno praktykom prawa kanonicznego w ich zawodowej pracy, jak i osobom zainteresowanym prowadzeniem procesów małżeńskich w sądach kościelnych.
Cena książki = 25 zł. Zamówienia można składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres Kancelarii: kancelaria@suprema-lex.com.pl podając ilość zamawianych egzemplarzy oraz pełen adres do wysyłki włącznie z telefonem odbiorcy.

Dane firmy

Suprema-Lex Bartosz Nowakowski
ul. Stefana Dembego, nr 18a, lok. 6
02-796 Warszawa
NIP 6981576428

Copyright ©2021 Suprema Lex Bartosz Nowakowski |
Polityka prywatności

Copyright ©2021 Suprema Lex Bartosz Nowakowski | Polityka prywatności

Realizacja: wolnystrzelec.it

Scroll to Top
Otwórz czat
Witaj! Szybkie pytanie? Możesz napisać tutaj.