Tylko dla ambitnych kanonistów

Ambitni prawnicy-kanoniści, poważnie traktujących swoją pracę i klientów, powinni zainteresować się materią naukowo-praktyczną odbywającego się w maju b.r., w dwóch analogicznych cyklach, Kursu kanoniczno-pastoralnego co do nowych procedur nieważności małżeństwa (Corso di aggiornamento canonico pastorale sulle nuove procedure di nullità matrimoniale), na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim w Rzymie.
Specjaliści prowadzący zajęcia w ramach wspomnianego kursu nie tylko zajmą się sprawami dotyczącymi zmian w organizacji trybunałów kościelnych, lecz także kwestią pomocy wiernym w ich trudnościach w trakcie trwającego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, często nazywanego unieważnieniem małżeństwa lub nawet rozwodem kościelnym. Kurs prowadzą światowej sławy kanoniści i specjaliści z zakresu traktowanej materii, m.in.: Tonino Cantelmi – profesor Katedry Psychopatologii Instytutu Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Andrea D’Auria – profesor Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie, Joaquín Llobell – profesor Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.
Założeniem organizatorów jest przygotowanie specjalistów w zakresie aplikacji nowych norm kościelnego procesu o nieważność małżeństwa oraz ich jasne i precyzyjne stosowanie.

Dane firmy

Suprema-Lex Bartosz Nowakowski
ul. Stefana Dembego, nr 18a, lok. 6
02-796 Warszawa
NIP 6981576428

Copyright ©2021 Suprema Lex Bartosz Nowakowski |
Polityka prywatności

Copyright ©2021 Suprema Lex Bartosz Nowakowski | Polityka prywatności

Realizacja: wolnystrzelec.it

Scroll to Top
Otwórz czat
Witaj! Szybkie pytanie? Możesz napisać tutaj.