Sprawy kościelno-administracyjne

I. Sprawy kancelaryjno-parafialne:

a) sprawy związane z chrztem:

 • trudności dotyczące rodziców chrzestnych i świadków chrztu,
 • chrzest dziecka rodziców żyjących w związku niesakramentalnym,
 • chrzest dziecka w rodzinie zastępczej lub dziecka adoptowanego,
 • chrzest dziecka poczętego in vitro,
 • chrzest dziecka w małżeństwie mieszanym,
 • chrzest osoby dorosłej.

b) sprawy związane z przygotowaniem do zawarcia małżeństwa:

 • pomoc w gromadzeniu właściwej dokumentacji koniecznej do zawarcia małżeństwa, również konkordatowego,
 • kwestie związane z uzyskaniem zgody na zawarcie małżeństwa w innej parafii,
 • kwestie związane z zawarciem małżeństwa z osobą innego wyznania lub religii oraz z osobą niewierzącą,
 • trudności dotyczące osób mających pełnić funkcję świadków zawarcia małżeństwa,
 • kwestie związane z zawarciem małżeństwa w innym Kościele lub Wspólnocie kościelnej (np. w Kościele prawosławnym, protestanckim itp.),
 • doradztwo dotyczące zawarcia małżeństwa w Kościele bez skutków cywilnych,
 • pomoc w formalnościach dotyczących zawarcia małżeństwa po stwierdzeniu nieważności lub rozwiązaniu poprzedniego związku.

c) formalności dotyczące pogrzebu kościelnego:

 • odmowa pogrzebu kościelnego,
 • pogrzeb dzieci poronionych i/lub zmarłych bez chrztu,
 • pogrzeb samobójców.

d) pomoc osobom innych wyznań i religii w określeniu ich statusu prawnego na forum Kościoła katolickiego


II. Sprawy karne:

 • pomoc w sprawach dotyczących zwalniania z kar (np. ekskomunika za aborcję, za profanację Postaci Eucharystycznych, apostazję, herezję, schizmę),
 • pomoc w sprawach związanych z nadużyciami seksualnymi wobec nieletnich.


III. Szczególne sprawy kościelno-administracyjne:

 • przygotowywanie – w szerokim zakresie – korespondencji pomiędzy świeckimi a proboszczami, wydziałami kurii diecezjalnych, sądami duchownymi, biskupami diecezjalnymi,
 • doradztwo osobom duchownym w szerokim wachlarzu spraw kanonicznych parafii,
 • doradztwo w sprawach związanych z przenoszeniem i usuwaniem proboszczów,
 • pomoc w kwestiach związanych z przeprowadzeniem procedury formalnego aktu wystąpienia z Kościoła lub przyjęciem do Kościoła,
 • pomoc osobom duchownym w prowadzeniu spraw o uzyskanie dyspensy od obowiązków wynikających z przyjętych święceń,
 • pomoc osobom duchownym w kwestiach prawnych związanych z niedopełnieniem obowiązku odprawiania Mszy św. (za parafian, gregoriańskich itp.)

 

Do naszej kancelarii można zwrócić się praktycznie z zapytaniem w każdej sprawie z zakresu administracji czy sądownictwa kościelnego. Ze swej strony możemy obiecać, iż żaden z przypadków nie pozostanie bez zainteresowania z naszej strony.

Dane firmy

Suprema-Lex Bartosz Nowakowski
ul. Stefana Dembego, nr 18a, lok. 6
02-796 Warszawa
NIP 6981576428

Copyright ©2021 Suprema Lex Bartosz Nowakowski |
Polityka prywatności

Copyright ©2021 Suprema Lex Bartosz Nowakowski | Polityka prywatności

Realizacja: wolnystrzelec.it

Scroll to Top
Otwórz czat
Witaj! Szybkie pytanie? Możesz napisać tutaj.